Op Lokatie
O p   l o k a t i e   (Antwerpse duinen)
B o r d e r   C o l l i e s   s c h i l d e r e n 
O p  l o k a t i e (Kasteel van Leeuwergem) P a a r d e n H a p p e n i n g Z o t t e g e m
Paarden   schilderen   op   de   terreinen   van   het   Kasteel   van   Leeuwergem,   waar   op   24   augustus 2014   het   jaarlijkse   evenement   plaats   vond   ten   voordelen   van   het   goede   doel.   De   inmiddels 16e        editie    die    volwaardig    gevuld    was    met    talrijke    paardenkeuringen,    -shows    en    - demonstraties.   Ter   aanvulling   van   deze   Paarden   Happening   had   het   domein   `Kasteel   van Leeuwergem`    deze    dag    ook    haar    tuinen    opengezet    voor    tentoonstellingen,    infostands, creatieve en ambachtelijke benaderingen.
O p  l o k a t i e (Stadspark “kijk in de pot)   C o n c o u r s  H i p p i q u e   B. op Z.
Stichting West-Brabantse Harddraverij en Concours Hippique.   Stadspark     “Kijk     in     de     Pot”     was     in     het     Pinksterweekend     het     domein     van     de paardenliefhebber.   Het   terrein   was   omringd   met   een   tal   van   stands   die   binding   hadden   met de paardensport
O p  l o k a t i e (in de Wijngaard “de Santspuy”)
Een mooie stralende dag was het tijdens de open dag van de Nederlandese wijngaarden Een gezellige opkomst van bezoekers die tijdens het nuttigen van een Santspuy wijntje konden genieten van de presentatie workshops abstract schilderen, de toepasselijke accordeonmuziek, rondleidingen wijngaard en de aanwezige druivenplukkers.
O p e n d a g  N e d e r l a n d s e  w i j n g a a r d e n
K L I K Klik Klik Schilderen op lokatie workshops Schilderen Schilders- doeken Dieren Galerij Home Contact Fotografie /  Abstracte Kunst Intro Overige Galerij
VZW Werkgroep Schapendrijven in België Continentaal Kampioenschap Schapen-drijven te Antwerpen. Het   Continentaal   Kampioenschap   is   een   evenement      dat      jaarlijks      in      één   van   de   14 deelnemende   landen   georganiseerd   wordt.   Om   dit   evenement   in   België    op   alle   fronten   te laten     slagen     waren     er     diverse     stands     aanwezig     met     zowel     een     zakelijke     als ambachtelijke   en      creatieve   benadering.   Zo   ook   het   schilderen   van   Border   Collies   door Schilderkunst Wingart.
S    c    h    i    l    d    e    r    k    u    n    s    t
NATUUR Workshop  SCHILDEREN in wijngaard  “de Santspuy”
WANDELINGEN