Het   moet   voor   mij   een   schilderij   blijven en   beslist   geen   foto   suggereren.   Wel   is het   zaak   dat   het   karakter   van   het   dier of   object   gewaarborgd   blijft.   Door   deze creatieve   manier   van   schilderen   en   de plaatsing   van   het   object   op   het   doek, krijgt     het     schilderij     een     eigen     en bijzondere        uitstraling.        Het        zijn schilderijen   die   voor   de   eigenaar   een waardevolle     en     dierbare     betekenis hebben.
Daarnaast    schilder    ik    graag    objecten die       betrekking       hebben       op       de persoonlijke    interesse,    een    hobby    of liefhebberij.   De Acryl   schilderijen   die   tot stand    komen    wil    ik    op    een    vrije    en losse    manier    schilderen    in    een    kort tijdsbestek. Dit   doe   ik   bewust   om   niet   te   lang   stil   te blijven      staan      bij      de      keuze      van kleurschakeringen     en/of     overbodige details,      die      uiteindelijk      niet      de uitstraling van het schilderij bepalen.
I k  s c h i l d e r   v o o r n a m e l i j k   h u i s d i e r e n
Intro
Intro Galerie 2 overig Fotografie& Bewerking Contact Doeken Home Op lokaties
S    c    h    i    l    d    e    r    k    u    n    s    t
Galerie1 dieren Workshop  SCHILDEREN in wijngaard  “de Santspuy”
WANDELINGEN